Onkologická indikační komise

 

Každé pondělí od 12:00 v posluchárně radiologické kliniky. Žádosti ke konzultacím včetně dokumentace možno zasílat na některou z následujích adres: zkala@fnbrno.cz, lostrizkova@fnbrno.cz, jhlavsa@fnbrno.cz. Obrazovou dokumentaci na CD lze zaslat poštou na sekretaiát chirurgické kliniky, nebo elektronicky do systému PACS.

 

Chirurgická klinika

 

Prof. MUDr. Zdeněk Kala CSc.

Doc. MUDr. Igor Penka CSc.

MUDr. Mgr. Petr Kysela PhD.

MUDr. Beata Hemmelová

MUDr. Jan Hlavsa

 

Radiologická klinika

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc., MBA

MUDr. Šárka Bohatá PhD.

MUDr. Tomáš Andrašina


Interní hematoonkologická klinika

 

Prim. MUDr. Otakar Bednařík

MUDr. Lenka Ostřížková


Ústav patologické anatomie

 

MUDr. Marta Číhalová

 

Interní hepato-gastroenterologická klinika

 

MUDr. Libuše Husová PhD.


Klinika komplexní onkologické péče - MOU

 

Prim. MUDr. Igor Kiss PhD


Klinika radiační onkologie - MOU

 

Prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.