Hepato-pankreato-biliární chirurgie

Chirurgická Klinika LF MU FN Brno je tzv. high volume centrem pro diagnostiku a léčbu benigních a maligních nádorů jater, pankreatu a žlučových cest.